Verpleegkundige worden

Je kan verpleegkunde studeren in het hogerberoepsonderwijs niveau 5, in een hogeschool (Bachelor) en nadien zelfs aan de universiteit (Master).
Hieronder ontdek je wat de verschillen zijn tussen de verschillende opleidingen.

Gegradueerde in de verpleegkunde

HBO5-opleiding

Bachelor in de verpleegkunde
= Hogeschool niveau (Bachelorniveau)

Voor studenten met een vooropleiding TSO of BSO, of studenten die slagen voor een toelatingsproef

voor studenten met een vooropleiding ASO of TSO

Opleidingsgegevens:

Duur van de opleiding: 3 jaar, opgesplitst in vier modules van 18 weken en één module van 36 weken. Iedere module geeft recht op een deelcertificaat.
De opleiding bestaat voor 1/2 uit theoretisch onderwijs en voor 1/2 uit stages, oefeningen studiebezoeken. 

Opleidingsgegevens:

Duur van de opleiding: 180 studiepunten (3 jaar)
Het programma bestaat uit een geheel van theoretische en praktische onderwijsactiviteiten waarbij de integratie van kennis, klinische vaardigheden en een zorgattitude centraal staan. Zo ontwikkelen studenten tijdens oefeningen, stages en studiebezoeken, zowel in binnen- als in buitenland, algemene en beroepsspecifieke competenties.

 

Methode:

Competentieontwikkelend leren:

• Doel: de vereiste competenties verwerven om te starten als beginnend verpleegkundige
• Competentie = één geïntegreerd geheel van vaardigheden, kennis en attitudes
• Streven naar integratie van leerinhouden
• Klemtoon op het werken met verschillende werkvormen zoals studiebezoeken, rollenspel, begeleid zelfstandig leren en groepswerk.
• Aandacht voor individuele begeleiding. 

Methode:

Het aanleren van een studiehouding waarbij je als student mee verantwoordelijk bent voor je persoonlijk leerproces. Dit houdt in:

  • Informatie leren verwerken
  • Kennis en vaardigheden verwerven en toepassen
  • Kritisch reflecteren over zorg en over je eigen leerproces
  • Communiceren en samenwerken in groep

Docenten coachen studenten en stimuleren hen tot een attitude van zelfstudie, waardoor er minder klassikale contacturen zijn en er meer op maat kan begeleid worden.

Verder studeren na HBO?

Met je diploma kan je:

  • Een brugopleiding volgen om het diploma bachelor in de verpleegkunde te behalen
  • Posthogeschoolopleidingen volgen om je te vervolmaken op een specifiek terrein (palliatieve, wondzorg,...)
  • Een kaderopleiding volgen bij een beroepsorganisatie een lerarenopleiding volgen

Verder studeren na de hogeschool?

Met je ‘bachelor’ diploma kan je heel wat kanten op o.a.:

  • Doorstromen via een schakelprogramma (60 studiepunten) naar een master in verplegingswetenschappen (60 studiepunten) in Leuven, Brussel of Gent of gezondheidswetenschappen
  • Het behalen van een bachelor na bachelor diploma welke toegang geeft om hooggespecialiseerde zorg toe te dienen (bv. spoedgevallenzorg en intensieve zorg, sociale gezondheidszorg, pediatrische gezondheidszorg...)
  • Het volgen van permanente vorming of postgraduaten: dit zijn korte opleidingen (bv. kaderopleiding, neonatologie, palliatieve zorg, ouderenzorg, kinderpsychiatrie, psychiatrische thuiszorg, neurologie, cardiologie, wondzorg, diabetes eerste lijn...); verplegingswetenschappen,...

Deelnemende scholen:

Sint-Augustinusinstituut Aalst
www.sai-aalst.be

Technisch Instituut Sint-Carolus Sint-Niklaas
www.sint-carolus.be

Deelnemende scholen:

Katholieke Hogeschool (KAHO) Sint-Lieven
Campus Aalst
Campus Sint-Niklaas
www.kahosl.be

Hogeschool Universiteit Brussel (HUB)
Campus Brussel
www.hubrussel.be